Ons team

We zijn een complementair team en dat betekent dat ieder zijn eigen achtergrond, kennis en specialiteit heeft. We delen kennis en ervaring regelmatig met elkaar en dat zorgt ervoor dat het team als geheel steeds sterker wordt.
Bij het aanstellen van de medewerkers van KEI, is bewust gekozen voor personen met een opleiding in de pedagogiek, didactiek en/of psychologie en ieder van hen heeft daarin zijn eigen specialisme. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Meike Bouwer

Al tijdens mijn opleiding tot psycholoog ben ik begonnen met het geven van bijlessen aan scholieren in het voortgezet onderwijs. Hierbij kwam ik tot het inzicht dat het halen van slechte of tegenvallende resultaten vaak veel meer redenen heeft dan het niet snappen van de stof alleen.
Samen met het kind/de jongere ga ik op zoek naar de onderliggende oorzaken van bepaald gedrag. Deze zoektocht naar oorzaken, maar ook het contact met de jongeren, maakt dat ik altijd met veel plezier aan het werk ben. Mijn doel is dan ook in de eerste plaats dat het kind zich prettig voelt tijdens de begeleiding, thuis én op school. Door een positieve basis te leggen, staan de jongelui meer open voor begeleiding en voor eventuele veranderingen in hun manier van werken.
Tijdens mijn opleiding klinische- en ontwikkelingspsychologie heb ik veel kennis opgedaan over de verschillende stoornissen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van kinderen en jongeren binnen het schoolsysteem. Door mijn specialisatie in de sportpsychologie beschik ik tevens over veel kennis met betrekking tot het motiveren van mensen, de concentratie en het stellen van doelen. Deze kennis helpt mij in de zoektocht naar de sterke kanten van een kind en stelt mij in staat om ze op de voor hen juiste manier te begeleiden.

Suzanne Iwema

Sinds april 2016 ben ik werkzaam bij KEI als studiecoach en ambulant begeleider. Daarnaast verzorg ik ook bijlessen en planlessen. Tijdens mijn opleiding Toegepaste Psychologie heb ik mij gespecialiseerd in stressreductie, oplossingsgericht coachen en motiverende gespreksvoering. De kennis die ik bezit stelt me in staat om een goede inschatting te maken van de situatie en daar flexibel mijn werkwijze op aan te sluiten.

Tevens ben ik werkzaam geweest als diagnostisch werker, waardoor ik goed in staat ben om verschillende stoornissen en problematiek te herkennen en een daarop aansluitend behandeladvies op te stellen.

Ook heb ik ervaring opgedaan als dansdocente en zodoende weet ik hoe het is om jongeren iets te leren en te motiveren. Wanneer ik iets doe, dan doe ik het met volle overtuiging. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens gedreven wordt door belangrijke waarden, ofwel een missie. Wanneer het leven wordt ingericht om deze missie te verwezenlijken, dan zal er meer plaats zijn voor tevredenheid en succes. Door mijn passie, enthousiasme en stimulatie over te brengen in de begeleiding kan ik jongeren motiveren om hun eigen kwaliteiten te versterken, om zodoende (op langere termijn) hun doelen te kunnen bereiken.

 

Marja Sjouw

Sinds november 2009 ben ik met veel plezier vestigingsmanager van de studiepraktijk in Assen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.malthainscool.nl 
Tijdens mijn studie Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen ben ik begonnen met het begeleiden van jongeren met leer- en gedragsproblemen bij het maken van hun huiswerk. Ik ontdekte toen mijn passie voor het werken met jongeren.
Als vestigingsmanager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de studiepraktijk en voor het creëren van een positief leerklimaat. Ik vind het belangrijk dat elke leerling zich gehoord voelt en hecht dan ook veel waarde aan een betrokken en persoonlijke begeleiding van elke jongere, begeleiding op maat. Het coachen en begeleiden van de jongeren bij hun huiswerk en ook het bieden van een luisterend oor, zie ik als een mooie manier om ze te helpen hun eigen kwaliteiten te ontdekken.
 

Iris Pitstra 

Sinds februari 2016 ben ik werkzaam bij KEI als ambulant begeleider. Ik kom voor de begeleiding bij de jongeren thuis, of op school. Tijdens mijn opleiding Toegepaste Psychologie heb ik de specialisatie Jeugdpsychologie gevolgd. Hier heb ik veel kennis opgedaan over verschillende stoornissen die zich bij kinderen en jongeren voor kunnen doen en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast heb ik geleerd om door middel van positieve psychologie en oplossingsgericht coachen te focussen op de mogelijkheden en krachten van het kind. Ik vind het belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op datgene wat de jongere wel kan, zodat hij of zij die positieve energie mee kan nemen in de dingen die niet altijd meteen goed lukken. Iedereen heeft zijn talenten en ik vind het een uitdaging om die bij de jongeren te vinden en ze vervolgens in te kunnen zetten op verschillende vlakken.